Pilana Salopek

Sve vrste drvene jelove građe i transportnih paleta

jelove piljenice, letve, grede...

Pilana Salopek

Proizvodnja peleta

ekološki prihvatljiv ogrijev

Obrt za proizvodnju i trgovinu J&S

Pilana Salopek

O nama

Pilana Salopek - obrt J&S nalazi se u mjestu Lič pet kilometara udaljenom od Vrata - izlaz s autoceste A6 iz smjera Rijeke ili Zagreba. Od centra Fužina udaljena 3 km. Pilana je sa radom počela 2003 godine.